Om Fargegruppen

 • Innkjøpskjeden startet opp januar 2021 og etter snart 2 års drift har vi allerede nå mer enn 40 medlemmer.
 • Fargegruppen er en frittstående medlemseiet innkjøpskjede og skal være bindeleddet mellom butikkene og leverandørene.
 • Vi ser på leverandører som samarbeidspartnere. Dette handler om å skape handel fra produsent og hele veien til sluttkunde. Vi tror på at et godt samarbeid og god produktkunnskap i alle ledd er nøkkelen til fornøyde kunder.
 • Butikkene som Fargegruppen representerer er enkeltstående butikker som driver farge, interiør og jernvareutsalg samt de butikkene som har utførende håndverkere tilknyttet til seg. Butikkene vil være godt lokalt forankret i hele landet, og legger vekt på høy personlig service og kompetanse.

Kjedekonseptet

 • Fargegruppen er en medlemseiet kjede – alle kjedemedlemmer vil få anledning til å kjøpe en andel. Det er krav om å være medlem for å eie, men ikke krav om å eie for være medlem.
 • Kjeden vil rette seg mot faghandlene – primært innenfor farge, Interiør og jernvare.
 • Kjeden vil jobbe for å skape gode innkjøpsavtaler, også innenfor andre relaterte fagområder.
 • Vi ønsker å gjøre det mulig for mindre bedrifter å konkurrere med de store kjedene. Pris vil være viktig, men også større bredde i sortiment, større bredde i spesialprodukter, og enklere bestillingslinjer.
 • Kjeden har ingen krav til profilering fordi vi mener lokal forankring er viktig.

Grossist

 • Fargegruppen samarbeider med grossisten Ole Moe AS som er en grossist/totalleverandør innen jernvare og maling. Våre kunder er jernvareforretninger, byggevareforretninger, fargehandlere, håndverkere, landbrukssektoren, dagligvare og elektrobransjen. Ole Moe AS leverer varer til hele landet.
 • Ole Moe tilstreber å ha en liten og rasjonell organisasjon, der kunde og raske leveranser står i høysetet. Vi kjøper det aller meste direkte fra produsenter i inn og utland slik at vi slipper fordyrende mellomledd, og har derfor konkurransedyktige priser på de fleste varer. Veldig mye av det vi selger kommer fra kjente merkevareprodusenter
 • Ole Moe har røtter helt tilbake til 1847 som en aktør innen jernvare- og maling-bransjen. Ole Moe er derfor et kjent navn og en kjent aktør i det norske markedet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

three phones

Are Hemmingsen

Daglig leder

are.hemmingsen@fargegruppen.no
+47 476 12 190